fbpx

Sơ lược : Nhiệm vụ của bạn đó là phải tiêu diệt Mephisto, nên ghi nhớ điều đó. Cain nói rằng, các vị bô lão ngày xưa đã phong ấn Mephisto tại tòa tháp bên trong Travincal, cách duy nhất để vào được đó là phá hủy Compelling Orb. Mephisto dùng nó để kiểm soát những thầy tu Zakarum, trái cầu đó chỉ có thể bị hủy diệt bằng cách dùng cái Flail được gia tăng sức mạnh bởi những thầy tu cổ xưa. Nên nhớ rằng Compelling Orb được một nhóm quái vật vô cùng mạnh mẽ tự xưng là hội đồng tối cao bảo vệ – High Council

Cách làm : Thu thập Khalim’s Heart, Khalim’s Brain, Khalim’s Eye và Khalim’s Flail sau đó hợp thành chúng để tạo ra Khalim’s Will

Cách nhận : Nói chuyện với Cain sau khi hoàn tất nhiệm vụ Golden Bird

Gợi ý : Khalim’s Heart ở Sewers Level 2, Khalim’s Brain ở Flayer Dungeon Level 3, Khalim’s Eye ở Spider Cavern và Khalim’s Flail có được khi tiêu diệt một thành viên của hội đồng tối cao.

 

Sszark
Sszark
Ismail Vilehand
Ismail Vilehand
Toorc Icefist
Toorc Icefist
Geleb Flamefinger
Geleb Flamefinger

 

 

 

 

 

 

 

Khalim's Will
Khalim’s Will
Khalim's parts
Khalim’s parts

Phần thưởng : Bạn có thể vào được nơi ẩn náu của Mephisto

Thông tin:

  • Quest Given By Cain
  • Quest Location Spider Cavern, Flayer Dungeon, Kurast Sewers, Travincal
  • Quest Goal re-assemble Khalim’s Will
  • Quest Reward Khalim’s Will

How to get there: 

  • For Khalim’s Eye: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Spider Cavern (W)
  • For Khalim’s Brain: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Great Marsh (W)  Flayer Jungle(W)  Flayer Dungeon
  • For Khalim’s Heart: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Sewers
  • For Khalim’s Flail: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Upper Kurast(W)  Kurast Causeway  Travincal(W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Khalim’s Will

 

 

 

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply