fbpx
Phát động event livestream quay lại video khám phá phó bản RAISE OF UBER.

Giải thưởng:

 • 1st: 20 KEY99 + 5 CHEST SOULS + 5 CHEST 99 + 1 Wing 7 colors
 • 2nd: 10 KEY99
 • 3rd: 5 KEY99

Thể lệ:

 • Người tham gia cùng team của mình lập tổ đội đi UBER2, sử dụng phần mềm obs studio để quay lại quá trình tìm đường diệt boss Prime Diablo.
 • Video phải được up lên kênh youtube và trong description phải có dẫn link tới diablo2-vn.com
 • Nếu là clan tham gia thì sẽ được cộng thêm 500 điểm cho 1 video. Điểm này sẽ được sử dụng để tăng quyền lợi cho CLAN MEMBER ( Mỗi 2 tuần, clan này sẽ được nhận charm exp cho toàn bộ thành viên )
 • Cách tính giải dựa vào số lượng view video và like trên youtube.
 • Thời gian diễn ra 2/7 đến 15/7

Cách vào RAISE OF UBER:

 • Key Of Terror x3 + Standard of Heroes = Open Map Tunnel Mysterious – Act 1 – Hell.
 • Key Of Hate x3 + Standard of Heroes = Open Map Cursed Sanctuary – Act 2 – Hell.
 • Key Of Destructions x3 + Standard of Heroes = Open Map Cursed Keep – Act 5 – Hell.
 • Key Of Slyness + Key Of Cursed + Key Of Abjuration + Hellfire Torch = Open Map Realm of Sin – Act 4 – Hell.

Thông tin về map:

 • Thêm map Tunnel Mysterious – Act 1, có boss Prime Countess, sẽ drop ra Key Of Slyness, map sẽ rất tối, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Cursed Sanctuary – Act 2, có boss Chimera, giết nó để được vào map Damned Sanctuary, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Damned Sanctuary – Act 2, có boss Prime Summoner, sẽ drop ra Key Of Cursed, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Cursed Keep – Act 5, có boss The Transcendent One, sẽ drop ra Key Of Abjuration, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Realm of Sin – Act 4, có boss Azmodan, sẽ drop ra vật phẩm Hellfire Torch Upgrade.
 • Thêm Skills Save Team: dùng để cứu đồng đội trong map Tunnel Mysterious, Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Cursed Keep (Chỉ cần đi vào map sẽ tự động có, Delay 10 giây).

Leave a Reply