fbpx

Sơ lược : Qual-Kehk phát hiện ra rất nhiều binh lính của Harrogath bị quái vật giam giữ tại Frigid Highlands, hãy tìm đường giải cứu họ

Cách làm : Đánh sập cửa nhà giam và giải cứu những binh lính của Harrogath.

Cách nhận : Nói chuyện với Qual-Kehk hoặc đặt chân vào Frigid Highlands.

Gợi ý:
Có 3 nhóm binh lính được chia ra 3 nhà giam, mỗi nhà giam có 5 lính, bạn cần cứu hết họ

Quest Reward
Ability to hire Barbarians, and 3 Runes

Phần thưởng: (Qual-Kehk cho phép bạn được thuê các anh chàng Barbarian vạm vỡ khỏe mạnh của Harrogath làm người đồng hành, đồng thời ông cũng tặng bạn 3 viên Rune gồm Ral, Ort và Tal (mỗi loại 1 viên))

Quest Given By
Qual-Kehk

Quest Location
Frigid Highlands

Quest Goal
Release the imprisoned Barbarians

How to get there: Harrogath (W)  Bloody Foothills  Frigid Highlands (W)
(W) indicates a Waypoint location