Sơ lược : Harrogath đang lâm nguy, đám tay chân của Baal đang hoành hành ngang dọc, Larzuk nhờ bạn tiêu diệt kẻ điều khiển hệ thống máy bắn đá ma thuật bên ngoài Harrogath.

Cách làm : Tiêu diệt Shenk the Overseer.

Cách nhận : Nói chuyện với Larzuk.

Gợi ý: Ngay trước cửa vào Frigid Highlands, tại đoạn giao với Bloody Foothills, hãy tìm và tiêu diệt Shenk the Overseer.

 

Quest Reward
add a socket to an item (Larzuk cho phép bạn đục lỗ (socket) cho item của mình)

Phần thưởng : Larzuk cho phép bạn đục lỗ (socket) cho item của mình

Quest Given By
Larzuk

Quest Location
Bloody Foothills

Quest Goal
kill Shenk the Overseer

How to get there: Harrogath (W)  Bloody Foothills
(W) indicates a Waypoint location