fbpx

 


Sơ lược :
 Để đảm bảo sự bình yên cho người dân tại Kurast nói riêng cũng như toàn lục địa nói chung, Ormus yêu cầu bạn tiêu diệt hội đồng tối cao, để tránh chúng tác oai tác quái, hoành hành làm hại dân chúng

Cách làm : Tiêu diệt các thành viên của hội đồng tối cao – High Council – tại Travincal

Cách nhận : Nói chuyện với Ormus sau nhiệm vụ Lam Esen’s Tome

Gợi ý: Chúng rất mạnh, bạn nên cẩn thận và trang bị đầy đủ cho mình!

 

Entering Durance of Hate

Entering Durance of Hate

Durance of Hate
Durance of Hate

 

 

 

 

 

Travincal
Travincal

 

 

 

 

 

Phần thưởng : –

Thông tin:

  • Quest Given By Ormus
  • Quest Location Travincal
  • Quest Goal eliminate the High Council
  • Quest Reward access to the Compelling Orb

How to get there: 

  • Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Upper Kurast(W)  Kurast Causeway  Travincal(W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Blackened Temple

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply