fbpx

Clan vs Clan (MAX LEVEL 49):

Để cho anh em giữa old và new không còn khoảng cách. Bọn mình chính thức thông báo tới các Diabloers sự kiện Clan vs Clan với giới hạn level max là 49. Để chuẩn bị cho sự kiện clan vs clan lớn sắp tới.

Phần thưởng:

  • Random mở chest item 99 cho mỗi bạn tham gia event. (40% ra đồ Item Unique Upgraded )
  • xxx quà tặng sẽ được cập nhật trong 1 ~ 2 hôm tới.

Thể lệ

  • Yêu cầu nhân vật level dưới 50. ( level 49 là tối đa )
  • Không được phép mang đệ tử
  • Bản đồ thi đấu: Arena
  • Boss trong map: 3 boss dragon
  • Mỗi bên tối đa 10 người ( 2 bên có số lượng thành viên tham bằng nhau nếu không đủ 10 )
  • Thời gian: 30 ~ 45 phút
  • Mỗi 10p sẽ thả 1 boss

Đăng ký tại đây:

Leave a Reply