fbpx

Server

Rollback toàn bộ nhân vật về 4h sáng ngày 26/09/2019

Skill

  • Đưa lại toàn bộ những hiệu ứng skills cũ và mới trở lại như xưa, không cần D2Ti để có hiệu ứng, thay vào đó dùng D2TI để nâng cấp Damage hoặc tỷ lệ cast ra nhiều hơn cho hiệu ứng skills cũ và mới (5k Soul / 1 lần nâng cấp, tối đa là 20). Damage bằng skill gốc.
  • Conversion, Frenzy, Berserk, Whirlwind: Cho bạn 20% cast ra hiệu ứng khi không dùng D2TI, sau khi dùng D2TI thì sẽ tăng 5%/ 1 lv.
  • Corpse Explosion, Death Sentry: Giảm Dmg nổ theo % máu từ 30% -> 10% và cố định 10 Range.

Map mới

  • Trả lại xác cho Cow 2,
  •  Giảm damage cho quái mm2.

Vuxconnect

  • Chỉnh sửa lại giao diện đăng nhập. phát hiện và chặn những người dùng update phiên bản mới nhất join game.