Changelog #12 – Season 20

Changelog #12 Season 20

Fix Cube Items:

  • Annihilus Upgrade có thể Reroll bằng Cooper Quartz được mua ở Shop D2VN.

  • Update lại Menu Tools

Chung:
– Sửa đổi toàn bộ cơ chế DMG của boss (không con onehit)

Update Map Salvation 2

  1. Mở cổng = Extra Quest
  2. Có tổng cộng 5 Map = 5 Mini Boss.
  3. Yêu cầu người chơi phải dọn sạch quái trong Map thì mới có thể Vô cổng Boss.
  4. Mỗi con Boss gác cổng sẽ Drop ra Vé của cổng tiếp theo
  5. Để vào cổng của Boss Imperius cần 5 Vé của các Boss gác 5 cổng.

Reward Map Salvation 2 :

 

 

Được Drop Khi giết Boss Imperius Normal.

 

 

 

 

 

 

x2 Reward Imperius God (Nguyên liệu) + Charm Reward Hard + Jah Rune + 1 Chaos Orb = Charm Reward God

 

 

 

 

 

 

 

x3 Reward Imperius Hard (Nguyên liệu) + Charm Reward Normal + Ber Rune + 2 Magic Orb = Charm Reward Hard

 

 

 

 

 

x2 Reward Imperius Trans (Nguyên liệu) + Charm Reward God + Zod Rune + 1 Unique orb = Charm Reward Trans

Leave a comment