1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🌠 Vật phẩm kho báu...
  6. TOKEN OF ABSOLUTION ( LOD )

TOKEN OF ABSOLUTION ( LOD )

Token of Absolution là vật phẩm có tác dụng reset stat/skill nhân vật. Giống như bạn hoàn thành Quest 1 ở hang Den of Evil ATC 1, bạn sẽ có 3 lần reset tại Akara ở mỗi chế độ Normal – Nightmare – Hell. Token of Absolution được tổng hợp bởi Horadric Cube với 4 nguyên liệu Essences khác nhau (chỉ rớt khi bạn kill BOSS ở chế độ HELL)

4 nguyên liệu Essences bao gồm:

Twisted Essence of Suffering drop khi giết Boss cuối Act1 ( Andariel ) hoặc Boss cuối Act2 (Duriel)

Charged Essence of Hatred drop khi giết Boss cuối Act3 ( Mephisto )

 Burning Essence of Terror drop khi giết Boss cuối Act4 ( Diablo )

Festering Essence of Destruction drop khi giết Boss cuối Act5 ( Baal )

Cho 4 Ess kiếm được vô cube và xoay ta được sản phẩm cuối cùng cần tìm

Click chuột phải để reset point/skill nhân vật

Ngoài cách chế tạo thủ công này ra bạn có thể mua ngay tại ShopD2vn
[FG]General: 20.000 FGold

[SOUL]SHOP: 3.000 SOUL

How can we help?