1. Home
 2. Docs
 3. Tyrael’s Might Vers...
 4. WIKI
 5. ⚡ Tính năng InGame
 6. Hệ Thống Chuyển Sinh

Hệ Thống Chuyển Sinh

HƯỚNG DẪN: 

Nếu các bạn từng chơi các game như VLTK MU thì sẽ biết. Để tăng thêm trải nghiệm và có nhiều content hơn mỗi mùa D2VN sẽ đem thêm một lần chuyển sinh để tăng thêm sức mạnh có thể đi những phụ bản tiếp theo của game.
Điều khiện để chuyển sinh:

 • Nhân vật của bạn phải có 15.000 SOUL cho 1 lần chuyển sinh
 • Nhân vật của bạn phải đat level 99.
 • Tab A lên -> Level Up -> Giá trị 15.000 SOUL
 • Để kiếm soul các bạn có thể sử dụng chế độ AFK SOUL hoặc trading ở sự kiện trên chợ trời.

Phần thưởng khi chuyển sinh:

 • Reset toàn bộ quest và Waypoint.
 • Reset về level 1.
 • + 200 Life + 2 Skills Points khi bắt đầu.
 • Có thể tham gia phụ bản mới có nhiều vật thưởng và vật phẩm hay hơn.

Kiểm tra chuyển sinh bản thân :

 • Sử dụng lệnh #cgift để kiểm tra

How can we help?