1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🥷 Nhân vật
  6. Necromancer

Necromancer

Sự thống trị của một Necromancer đối với sự sống và cái chết ban cho nhà bào chế thuốc khủng khiếp này khả năng triệu tập các đội quân xương và yêu tinh, đồng thời giải phóng chất độc, lời nguyền và kỹ năng xương độc hại lên kẻ thù của mình.

TỔNG QUAN VỀ NECROMANCER

SKILL EXTRA

Bạn có thể xem thông tin SKILL EXTRA của các nhân vật trong bảng Skill Extras ở mục kỹ năng của nhân vật trong game.

Để sử dụng SKILL EXTRA, nhân vật của bạn phải sử dụng skill LOD gốc ở level của skill đó lên 20-30-40. SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện theo bậc level

  • Skill level 20 – 1 skill extra
  • Skill level 30 – 2 skill extras
  • Skill level 40 – 3 skill extras

SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện khi các bạn đánh quái theo dạng số lượt các đòn đánh.

 

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Poison Dagger (*) Level 20
Bone Spirit (*) Level 30
Bone Spear (*) Level 40

How can we help?