1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🥷 Nhân vật
  6. Assasin

Assasin

Assasin là một lớp nhân vật được giới thiệu trong Diablo II: Lord of Destruction. Vũ khí chính của Assasin là Móng vuốt hoặc vũ khí khác tương tự được sử dụng trong nắm đấm như Katar hoặc Hatchet Hands.

TỔNG QUAN VỀ ASSASSIN

….

SKILL EXTRA

Bạn có thể xem thông tin SKILL EXTRA của các nhân vật trong bảng Skill Extras ở mục kỹ năng của nhân vật trong game.

Để sử dụng SKILL EXTRA, nhân vật của bạn phải sử dụng skill LOD gốc ở level của skill đó lên 20-30-40. SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện theo bậc level

  • Skill level 20 – 1 skill extra
  • Skill level 30 – 2 skill extras
  • Skill level 40 – 3 skill extras

SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện khi các bạn đánh quái theo dạng số lượt các đòn đánh.

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Dragon Talon (*) Level 20
Blade Shield (*) Level 30
Bladefury (*) Level 40

How can we help?