Hệ thống và tính năng

Toàn bộ công thức ghép đồ Runewords (LOD)

Cũng như đồ vàng, đồ xanh hay đồ trắng, Runewords là một loại đồ trong Diablo II. Tuy nhiên đồ này không thể đánh rớt ra từ quái mà phải ghép bằng cách đặt các viên rune vào trong các món đồ có lỗ.
Quy tắc về lỗ: Runewords chỉ được kích hoạt khi khảm đúng số rune vào đúng số lỗ theo đúng thứ tự. Nghĩa là đồ có 4 lỗ thì không thể khảm được loại Runewords 3 lỗ.

Uber Quest

Chaos Tristram hay còn gọi là Uber Tristram, là một khu vực đặc biệt chỉ có thể được truy cập trong Sự kiện Pandemonium, nó là một bản sao chính xác của Tristram bị phá hủy được tìm thấy trong Act I và là địa điểm diễn ra trận đánh trùm khó nhất trong game. Khu vực sử dụng cùng một bản đồ đặt trước như Tristram thông thường. Nó có thể thấy được thông qua một cổng màu đỏ giống như Tristram thông thường, nhưng cổng này được tạo ra ở Harrogath bằng cách lấy chiếc sừng của Diablo, Mắt của Baal và Bộ não của Mephisto, được tìm thấy trong các khu vực đặc biệt khác liên quan đến sự kiện này. Vì thế người chơi phải nhận nhiệm vụ đánh bại lực lượng tổng hợp của các Ác ma toàn năng: Uber Baal, Uber Mephisto và Pandemonium Diablo.

Pits ( area85 ) là gì ? Những điều cần biết và pits

Pits ( hay còn gọi là area85 ) là một vùng đất đặc biết mà ở đó tất cả các monster đều có lv85. Đây là một khu vực có monster đều khá dễ đánh và rơi một lượng trang bị khá là tốt vd DIADEM, TROLL BELT, CORONA,…..ngoài ra còn có cả SOUL, CHEST SOUL và cả High Rune. Và vùng area85 này chỉ phổ biến ở ở Hell, và tất nhiên mức độ Normol và Nightmare không hề có.