1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. Tham gia D2VN
  5. 🛠️ Hướng dẫn sửa lỗi C0000005

🛠️ Hướng dẫn sửa lỗi C0000005

Bước 1 : Vào seach hoặc Run rồi gõ SystemPropertiesPerformance.exe

Bước 2 : Sau khi gõ xong rồi click chọn, bạn sẽ hiển thị 1 cái bảng chọn như hình bên dưới. Tại đây bạn chọn tab Data Execution Prevention -> Tich vào Turn on DEP for essential Windows programs and services only -> Aplly -> Ok.

Sau khi hoàn thành các bước trên, các bạn vui lòng reset lại máy là chơi bình thường nhé.

How can we help?