1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🥷 Nhân vật
  6. Druid

Druid

Druids là một chủng tộc gồm các vị vua-nhà thơ-chiến binh du mục. Thân thuộc với Người man rợ, họ lập nhà ở Scosglen. Các Druids tránh xa việc sử dụng phép thuật truyền thống, hay Dubhdroiacht, như cách họ gọi. Sống theo Caoi Dúlra, một triết lý khuyến khích sự đồng nhất với thế giới tự nhiên, thay vào đó, họ thực hành một dạng phép thuật dựa trên mối liên hệ chặt chẽ của họ với thiên nhiên. Thông qua mối quan hệ họ hàng mật thiết này với thế giới Sanctuary, một Druid có quyền điều khiển lửa, đất và gió. Druid rất gắn liền với thiên nhiên

TỔNG QUAN VỀ DRUID

SKILL EXTRA

Bạn có thể xem thông tin SKILL EXTRA của các nhân vật trong bảng Skill Extras ở mục kỹ năng của nhân vật trong game.

Để sử dụng SKILL EXTRA, nhân vật của bạn phải sử dụng skill LOD gốc ở level của skill đó lên 20-30-40. SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện theo bậc level

  • Skill level 20 – 1 skill extra
  • Skill level 30 – 2 skill extras
  • Skill level 40 – 3 skill extras

SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện khi các bạn đánh quái theo dạng số lượt các đòn đánh.

 

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Tornado (*) Level 20
Fireclaws (*) Level 40

How can we help?