Event

⭐ EVENT PVP loạn chiến 27.05.2023

🎮 Diablo 2 Việt Nam [ ​https://diablo2-vn.com ]
⭐ EVENT PVP loạn chiến
⭐ Thời gian diễn ra : ngày 27/05
⭐ Phạm vi tham gia : toàn bộ thành viên của sv D2VN
⭐ Số lượng người chơi tham gia : 20 người
⭐ Thời gian bắt đầu : 21h-21h15p tối Pvp loạn chiến, không giới hạn item
⭐ Map PK : ARENA
================================
🍀 Phần thưởng trao cho người chơi sẽ dựa trên số mạng họ giết được
🍀 Phần thưởng gồm :
🍀 Top1 : 5 IMPLICIT ORB tự chọn + charm 1st ( 100h )
🍀 Top2 : 3 IMPLICIT ORB tự chọn
🍀 Top3 : 2 IMPLICIT ORB tự chọn
================================
Tất cả người chơi tham gia giết được 5 mạng sẽ nhận được 1 Chest Lichking
Hướng dẫn vào map PVP : Vào phòng bấm P -> góc phải Hostile ALL (PK ALL) để bật pk
Gõ lệnh #inarena 1 để vào (gõ 0 để ra).
Phần thưởng pvp sẽ được trao sau khi kết pvp nên anh em cố gắng ở lại xíu nhé.

S18 Sự kiện PvP loạn chiến ( Cấp độ 50 )

🎮 Diablo 2 Việt Nam [ https://diablo2-vn.com ]
⭐ EVENT PVP loạn chiến LV50
⭐ Thời gian diễn ra : tối thứ 7 ngày 1/4
⭐ Phạm vi tham gia : toàn bộ thành viên của sv D2VN
⭐ Thời gian bắt đầu : 21h-21h15p tối Pvp loạn chiến, không giới hạn item
⭐ Map PK : ARENA
================================
🍀 Phần thưởng trao cho người chơi sẽ dựa trên số mạng họ giết được
🍀 Phần thưởng gồm :
🍀 Top1 : 1 Ber rune + 1 áo thun D2VN
🍀 Top2 : 1 Lo rune + 1 áo thun D2VN
🍀 Top3 : 1 Ohm rune + 1 áo thun D2VN
Tất cả người chơi tham gia giết được 3 mạng sẽ nhận được 1 Gul rune
=================================
Hướng dẫn vào map PVP : Vào phòng bấm P -> góc phải Hostile ALL (PK ALL) để bật pk
Gõ lệnh #inarena 1 để vào (gõ 0 để ra).
Phần thưởng pvp sẽ được trao sau khi kết pvp nên anh em cố gắng ở lại xíu nhé.