Event

   PVP LOẠN CHIẾN    Thời gian diễn ra : 21:00PM – 31/12/2023  Phạm vi tham gia : toàn bộ thành viên của sv D2VN  Số lượng người chơi tham gia : 32 người Thời gian bắt đầu: 21:00 – 21:20 PM  Room:…

Read More