Vật phẩm

ANIHILUS SMALL CHARM

Annihilus Small Charm là gì ? Annihilus là một Unique Charm được drop bởi Uber Diablo (Các bạn xem ở dưới nhé). Một nhân vật chỉ được đeo duy nhất một cái Annihilus mà thôi. Hướng dẫn cách tìm ring stone of jordan…