1. Home
 2. Docs
 3. Tyrael’s Might Vers...
 4. WIKI
 5. ⚡ Tính năng InGame
 6. Giao Diện Và Tính Năng

Giao Diện Và Tính Năng

Tính năng mở rộng :

 • Display Damage Settings :

Display Damage Settings​

– Display Damage : Hiển thị Damage.
– Display Damage Avoid : Hiển thị Damage bị Miss (Avoid là né tránh).
– Display Damage Style : Hiển thị Màu Damage (Fire Cold Light – Đỏ Xanh Vàng).
– Display Damage Fading : Hiển thị Damage bị ẩn.

 • Hot Key Settings :

Hot Key Settings​

Phím tắt của từng chức năng: (ví dụ : Bind phím J)
– Transmute : Dùng để Gộp công thức của Cube
– Gamble Refresh : Reset Gamble (Ví dụ: ở ông Gheed)
– Trade Refresh : Reset Trade với Users khác
– View Socket Base : Đè phím sẽ hiển thị Max Socket của Item

 • Interface Settings :

Interface Settings​

– Monster Life Bar : Hiển thị thanh máu của Quái.
– Monster Name : Hiển thị Tên của Quái
– Monster HP : Hiển thị Số máu của Quái
– Players Life Bar : Hiển thị thanh máu của Player
– Players Name : Hiển thị tên của Player
– Buff/Debuff : Hiển thị Buff đang được Active lên Player
– Draw Player : Tắt hiển thị trang bị của Player
– Draw State Me : Tắt hiển thị State trên người của Player
– Draw State Player : Tắt hiển thị State trên người chơi khác

 • Other Settings :

Other Settings​

– Full Screen : Chế độ toàn màn hình
– Lock Mouse : Khóa chuột trong Phạm vi của Game
– Auto Pick Gold : Tự động nhặt vàng
– Disable CTC Client : Tắt chế độ Chance To Cast
– Hide Announcement : Ẩn Thông Báo
– CPU/FPS Fix : Dành riêng cho máy yếu nên bật để tối ưu hóa Game
– Cache Memory : Sử dụng Ram Server để lưu trữ (Ưu tiên máy yếu)
– Increase Frame Drawn : Làm mượt Frame nhân vật

 • Hot Keys Teleport :

Hot Keys Teleport​

– Draw Path: Đường vẽ tới Quest
– Draw Destination: Đường vẽ tới Waypoint
– CP to Cave: Đường vẽ tới hang động – temple….. bất kỳ gì là đường thứ 2 trong Maps
– Display Messages : Hiển thị thông báo Active Teleport

 • Next Tele : Điểm tới tiếp theo (Bind nút bất kỳ nếu bạn dùng Laptop)​
 • Other Tele : Điểm tới Quest trong Map (Bind nút bất kỳ nếu bạn dùng Laptop)​
 • Waypoint Tele : Điểm tới Waypoint của Map (Bind nút bất kỳ nếu bạn dùng Laptop)​
 • Prev Tele : Điểm lùi của Map – Khi bạn cần Teleport lùi về Map trước đó (Bind nút bất kỳ nếu bạn dùng Laptop)​

How can we help?