1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🌑 Nhiệm vụ mở rộng...
  6. Cow Secret Level 2

Cow Secret Level 2

Tương tự như Secret Cow Lvl 1 ở 3 chế độ Normal – Nightmare – Hell, bắt buộc bạn phải hoàn thành 3 chế độ Normal – Nightmare – Hell với level tương ứng tối thiểu là 20 – 40 – 60 ở mỗi chế độ.

Ví dụ: Để mở Secret Cow Lvl 1 ở chế độ Normal bạn cần đạt level 20 và đánh xong boss cuối ATC 5 Normal để hoàn thành chế độ Normal, bước sang Nightmare. Sau đó bạn tạo room Normal và có thể mở được Cow Normal

Hoàn thành Quest thứ 3 – ATC 1. Ở vị trí 5 cột đá (Ngũ Hành Sơn) sẽ có cổng màu đỏ dẫn vào nơi mà Deckard Cain bị giam giữ gọi là The Tristram.
Nhiệm vụ của các bạn lúc này là rung lồng xích và giải cứu Cain.

Làm sao để vào Cow Secret Level 2

YÊU CẦU

BẠN CẦN Ở ACT I TRONG CHẾ ĐỘ HELL

BẠN CẦN CÓ ÍT NHẤT 100 SOUL ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ NORMAL

Tham gia Cow Secret Level 2

In ACT1 Hell, Press Q ( Quest ) to open Quest Board then press Extra Quest like ImageTrong ACT1 HELL, Ấn Q(Quest) và mở bảng Quest, sau đó ấn vào nút Extra Quest như trong ảnh.

Cow Secret Level 2

  • Tỉ lệ exp, drop cao hơn COW 1
  • Số lượng bò ở đây cũng nhiều hơn.
  • Item rơi cực nhiều ( có cả Q85 )

 

How can we help?