1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🥷 Nhân vật
  6. Paladin

Paladin

Paladin là một chiến binh sẵn sàng chiến đấu với niềm tin là lá chắn và chiến đấu cho những gì anh ta tin là đúng. Sự kiên định của anh ấy mang lại cho anh ấy sức mạnh để ban phước lành cho bạn bè và thực thi công lý tàn nhẫn với kẻ thù. Có những người gọi Paladin là một kẻ quá khích, nhưng những người khác nhận ra ở anh ta sức mạnh và lòng tốt của Ánh sáng.

TỔNG QUAN VỀ PALADIN

SKILL EXTRA

Bạn có thể xem thông tin SKILL EXTRA của các nhân vật trong bảng Skill Extras ở mục kỹ năng của nhân vật trong game.

Để sử dụng SKILL EXTRA, nhân vật của bạn phải sử dụng skill LOD gốc ở level của skill đó lên 20-30-40. SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện theo bậc level

  • Skill level 20 – 1 skill extra
  • Skill level 30 – 2 skill extras
  • Skill level 40 – 3 skill extras

SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện khi các bạn đánh quái theo dạng số lượt các đòn đánh.

 

Kỹ năng cộng hưởng khi skill gốc đạt level

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Smite (*) Level 20
Vengeance (*) Level 30
Conversion (*) Level 40

 

Số HIT khi ra skill up của các skill gốc

SKILL NAME LEVEL 20 LEVEL 30 LEVEL 40
Smite 8 16 24
Sacrifice 8 12 16
Zeal 3 6 9
Vengeance 3 6 9
Conversion 3 6 9
Holy Bolt 8 12 14
Blessed Hammer 6 8 12
Fist of the Heavens 4 8 12
Holy Shield 4 8 12
Charge 20 25 35

How can we help?