1. Home
 2. Docs
 3. Tyrael’s Might Vers...
 4. WIKI
 5. 🌠 Vật phẩm kho báu...
 6. Standard Charm

Standard Charm

Salvation Reward.​

 • Reward Salvation : Bắt đầu từ Hard

1705132605217.png

Công Thức:
3 Standard Hard + Ohm Rune + Normal Orb

1705132956528.png

Standard Salvation Hard (Charm)

 • 0 – 1 All Skills
 • 0 – 20% Random Element Damage (Có Magic và Poison) (Có 100 – 400 Enhanced Damage)
 • 0 – 20% Life Hoặc Mana
 • 0 – 20% All Res
 • 1 – 10% Exp Gained

1705132619213.png

Công Thức:
x2 Standard God + x1 Standard Salvation Hard (Charm) + x2 Lo Rune + x2 Magic Orb

1705133110271.png

Standard Salvation God

 • 0 – 3 All Skills
 • 0 – 35% Random Element Damage (Có Magic và Poison) (Có 100 – 550 Enhanced Damage)
 • 0 – 40% Life Hoặc Mana
 • 0 – 40% All Res
 • 1 – 25% Exp Gained

1705132633788.png

Công Thức:
x2 Standard Trans + x1 Standard Salvation God (Charm) + x2 Ber Rune + x2 Chaos Orb

1705133162982.png

Standard Salvation Transcendent

 • 0 – 5 All Skills
 • 0 – 50% Random Element Damage (Có Magic và Poison) (Có 100 – 700 Enhanced Damage )
 • 0 – 60% Life Hoặc Mana
 • 0 – 60% All Res
 • 1 – 50% Exp Gained

How can we help?