Hướng dẫn

Toàn bộ công thức ghép đồ Runewords (LOD)

Cũng như đồ vàng, đồ xanh hay đồ trắng, Runewords là một loại đồ trong Diablo II. Tuy nhiên đồ này không thể đánh rớt ra từ quái mà phải ghép bằng cách đặt các viên rune vào trong các món đồ có lỗ.
Quy tắc về lỗ: Runewords chỉ được kích hoạt khi khảm đúng số rune vào đúng số lỗ theo đúng thứ tự. Nghĩa là đồ có 4 lỗ thì không thể khảm được loại Runewords 3 lỗ.

Pits ( area85 ) là gì ? Những điều cần biết và pits

Pits ( hay còn gọi là area85 ) là một vùng đất đặc biết mà ở đó tất cả các monster đều có lv85. Đây là một khu vực có monster đều khá dễ đánh và rơi một lượng trang bị khá là tốt vd DIADEM, TROLL BELT, CORONA,…..ngoài ra còn có cả SOUL, CHEST SOUL và cả High Rune. Và vùng area85 này chỉ phổ biến ở ở Hell, và tất nhiên mức độ Normol và Nightmare không hề có.