Exchange zone

🎁 Chào mừng các game thủ đã đến với exchange zone mỗi tuần một lần tại discord.🎁

Cửa hàng hôm nay sẽ có những thứ sau: (1:00 12/11 ~ 1:00 15/11)

Charm Hóa Thân Licking: (2) = 30 Uni ORB

Charm Hóa Thân Super Diablo Clone: (2) = 30 Uni ORB

(Item sử dụng có thể hóa hình cho Mercenary bất kì thành 1 trong 2 loại Boss trên. Số lượng LIMITED 2 cái mỗi loại toàn sever).

RULES EXCHANGE ZONE:

1.Những player đủ điều kiện mua hãy make ticket (tốc độ mua thành công phụ thuộc vào tốc độ make ticket)

2.Bom hàng sẽ vĩnh viễn bị cấm mua đồ tự exchange zone.

3.Nếu hết ngày vẫn chưa thấy tín hiệu Sold thì món hàng sẽ biến mất mãi mãi.

4.Nếu bạn mua thành công, ticket của bạn sẽ có thông báo của admin.Vật phẩm sẽ được trao trong vòng 24h kể từ khi mua thành công.

Leave a comment