Cosplay Sylvanas Windrunner cực đẹp trong World of WarCraft

Nếu như bạn đã chơi qua WarCraft III hay World of WarCraft thì chắc chắn, Sylvanas Windrunner chính là một gương mặt rất khó quên. Nếu như trong WarCraft III, Sylvanas Windrunner vốn là một High Elf, nhưng bị giết bởi chính Arthas và bị buộc phải hồi sinh dưới một thân xác Undead thì sang đến World of WarCraft, cô gái này tiếp tục đóng một vai trò quan trọng khi trở thành thống lĩnh chủng tộc Forsaken.

Ngoài ra, trong World of WarCraft, Sylvanas Windrunner cũng đã trả được mối thù quan trọng khi tiêu diệt được Arthas, The Lich King.

 

Leave a comment