[Orb Upgrade] – ss20

[Orb Upgrade] – ss20

Orb Upgrade Item Level :​

 • Unique Upgrade Orb là phiên bản nâng cấp mới hơn và mạnh hơn so với Upgrade Items.
 • Có tổng cộng 5 Level.
 • Mỗi Unique Upgrade Orb Level chứa từ 1 – 2 Option.
 • Khi sử dụng Unique Upgrade Orb Level 2 sẽ biến Item thành Rare.
 • Khi sử dụng Unique Upgrade Orb Level 4 sẽ biến Item thành Perfect.
  – Unique Upgrade Orb có thể sử dụng Copper Quartz để Roll ra Option mình muốn. (Mua ở Shop D2VN – Giá 6000 Fgold)

Công thức chung:​

Unique Upgrade Orb Level 1 > x2 Unique 2 + Lo Rune + 2 Normal Orb

 • Common Item | 0 – 1 All Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

Unique Upgrade Orb Level 2 > x4 Unique 2 + Sur Rune + 2 Magic Orb

 • Rare Item| 0 – 2 Random Class Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3
 • 1 Option trong bảng Rare

Unique Upgrade Orb Level 3 > x6 Unique 2 + Ber Rune + 4 Magic Orb

 • Rare Item | 0 – 2 All Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

Unique Upgrade Orb Level 4 > x8 Unique 2 + Jah Rune + 2 Chaos Orb

 • Perfect Item | 0 – 3 Random Class Skills
 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 4 5
 • 1 Option trong bảng Perfect

Unique Upgrade Orb Level 5 > x10 Unique 2 + Cham Rune + 2 Unique Orb

 • 1 Option trong bảng Upgrade Orb 4 5
 • Perfect Item | 0 – 4 All Skills

  Bảng tham khảo Option của Upgrade Orb Level :

  • Level 1 – Unique Upgrade Common (Single Skills) :

  + 0 – 1 All Skills
  + 1 Option trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

  • Level 2 – Unique Upgrade Rare:

  + 0 – 2 Random Class Skills
  + 1 Otption trong bảng Upgrade Orb 1 2 3
  + 1 Option ngẫu nhiên trong bảng Rare (Option Bonus nên không Roll được)

  • Level 3 – Unique Upgrade Rare (Single Skills):

  + 0 – 2 All Skills
  + 1 Otption trong bảng Upgrade Orb 1 2 3

  • Level 4 – Unique Upgrade Perfect:

  + 0 – 3 Random Class Skills
  + 1 Otption trong bảng Upgrade Orb 4 5
  + 1 Option ngẫu nhiên trong bảng Percet (Option Bonus nên không Roll được)

  • Level 5 – Unique Upgrade Perfect (Single Skills):

  + 0 – 4 All Skills
  + 1 Otption trong bảng Upgrade Orb Level 4 5

  Bảng Option tham khảo Rare và Perfect Item:​

  + Khi Upgrade lên Rare Item sẽ được Bonus 1 Option ngẫu nhiên dưới bảng

  + Khi Upgrade lên Perfect Item sẽ được Bonus 1 Option ngẫu nhiên dưới bảng

  Hướng dẫn :​

  – Hướng dẫn : Chuột phải Unique Upgrade Orb Level theo mức thứ tự từ 1 – 2 -3 -4 – 5 (Dựa vào tên Items trên Orb) để add vào đúng phôi của Orb.
  – Mỗi Item đều có tên riêng mỗi khi Cube 1 Unique Upgrade Orb.

  – Thành quả sau khi Craft Unique Upgrade Orb Level 1 vào Items.

  – Khi Upgrade lên Rare sẽ được Bonus Otp được đánh dấu * đỏ.
  – Otp Rare Item dựa trên bảng đã có sẵn

  – Khi Upgrade lên Perfect sẽ được Bonus Otp được đánh dấu * đỏ.
  – Otp Perfect Item dựa trên bảng đã có sẵn
  • Lưu ý : Hiện để Roll Orb Upgrade sẽ sử dụng Copper Quartz nhé​

  Video tham khảo

Leave a comment