[Item] Hell Torch Upgraded – S18 Rework

Hell Torch Upgraded là Item được custom thêm bởi D2VN nhằm tạo thêm luồng gió mới vào phiên bản gốc Diablo 2 LOD.

Thông số trang bị cơ bản:

Hell Torch là gì ?

Là phần thưởng khi bạn hoàn thành nhiệm vụ bí mật Uber Quest  . Bản thân Hell Torch đã có sẵn những chỉ số tuyệt vời để nhân vật của bạn có thể mạnh lên.

Làm sao để có Hell Torch Upgraded ?

Hell Torch Upgraded là item được nâng cấp từ Hell Torch khi bạn hoàn thành phụ bản thứ 3 là Raise Of UberMón trang bị này đem cho bạn rất nhiều chỉ số cực mạnh để đương đầu với các thứ thách tiếp theo.

Ở Phiên bản 8.3.0 Hell Torch Upgraded được cải thiện thêm gì ?

Ở phiên bản 8.3.0, D2VN đã thêm tính năng nâng cấp Hell Torch Upgraded có 2 tầng nâng cấp thêm.

1 .Upgrade Hellfire Torch lên Hellfire Torch Upgrade

Khi giết boss Azmoda ở UBER 2, người chơi sẽ có cơ hội sở hữu ITEM

 

Người chơi sử dụng chuột phải vào Hellfire Torch muốn upgrade là đã có thể upgrade thành công.

2 .Unlock Socket, bạn có thể unlock đến 2 socket nhờ Jeweller Hellfire Torch

Với chế độ thêm Socket các bạn có thể sử dụng Jewel / Rune / Gems để ép vào Hellfire Torch của mình.

 

3 .Up Option Stack cho Hellfire Tourch Upgraded

Mỗi Hellfire Tourch Upgrade sẽ có tối đa 50 stack có thể được unlock. Để unlock HTUP bạn cần mua vật phẩm unlock trong Shop D2VN > Shop Souls

Các Opt có thể có khi bạn ép khi drop Magic Soul Block

Stack HT ( chỉ được chọn 5 opt để stack )
Add Opt Stack HT Opt/Stack Giới hạn số lần Stack
Enhanced Damage 3 100 lần
Fire Skill Damage 1 100 lần
Cold Skill Damage 1 100 lần
Lightning Skill Damage 1 100 lần
Poison Skill Damage 3 100 lần
Magic Skill Damage 3 100 lần
Phys Skill Damage 1 100 lần
Enemy Fire Res 1 50 lần
Enemy Cold Res 1 50 lần
Enemy Lightning Res 1 50 lần
Enemy Poison Res 1 80 lần
Enemy Magic Res 1 80 lần
Enemy Phys Res 1 50 lần
Summon_Damage 100 100 lần
Summon_Life 3% 100 lần
HP 25 100 lần
Mana 25 100 lần
strength 1 100 lần
energy 1 100 lần
dexterity 1 100 lần
vitality 1 100 lần

Thành quả:

 

Leave a comment