Secret Cow Level 1

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ MỞ CỔNG DẪN TỚI MAP COW:

 1. Để mở được Cow ở 3 chế độ Normal – Nightmare – Hell, bắt buộc bạn phải hoàn thành 3 chế độ Normal – Nightmare – Hell với level tương ứng tối thiểu là 20 – 40 – 60 ở mỗi chế độ.
  • Ví dụ: Để mở Cow Normal bạn cần đạt level 20 và đánh xong boss cuối ATC 5 Normal để hoàn thành chế độ Normal, bước sang Nightmare. Sau đó bạn tạo room Normal và có thể mở được Cow Normal
 2. Hoàn thành Quest thứ 3 – ATC 1. Ở vị trí 5 cột đá (Ngũ Hành Sơn) sẽ có cổng màu đỏ dẫn vào nơi mà Deckard Cain (Tôn Ngộ Không) bị Như Lai giam giữ gọi là Tristram.
  • Nhiệm vụ của các bạn lúc này là gỡ lá bùa và giải cứu Cain.
  • Tiếp theo bạn sẽ chạy tới vị trí góc cuối bên trái Mini map sẽ có 1 xác chết phân hủy đã lâu không biết rõ nguồn gốc (chắc Như Lai chọn sai vị trí giam giữ có người sinh sống), khi bạn click vào xác chết thì sẽ rớt 1 vật phẩm là Wirt’s Leg (ngẫu nhiên từ 1 – 3 lỗ muốn khảm gì cũng được). Đương nhiên đây là nguyên liệu quan trọng bạn cần mang theo
 3. Nguyên liệu thứ 2 là Tome of Town Portal mua ở NPC Akara – ATC 1
 4. Nguyên liệu thứ 3 là Horadric Cube được thu thập khi bạn mở Chest tại map Hallls of the Dead level 3 – ATC 2
 5. Bỏ nguyên liệu Wirt’s Leg và Tome of Town Portal vào Cube. Sau đó click nút Transmute và đáp ứng 2 điều kiện đầu, bạn sẽ mở được cổng dẫn tới map Cow – Thế giới Bò tót trong truyền thuyết. Đây là map dễ farm dành cho Newbie trong giai đoạn đầu nếu chơi Necr Summonner

CLIP THAM KHẢO

Leave a comment