Changelog 08/10/2022

[Chung]

– Op “Life/Mana stolen per hit” không còn phụ thuộc vào Physical Damage, bây h tác dụng cho toàn bộ Damage như là Fire, Lightning, Cold, Poison, Magic, khi không có Physical Damage/Weapon Damge.

[Stack ITEM]

– Sửa lại bảng Stack

 

 

  • Với vũ khí, khi ép chỉ được 1 trong các opt này.
  • Với lượt ép đầu tiên, hệ thống sẽ xác định opt để cộng dồn về sau.
  • Reroll bằng CHAOS để reset stack về 0 và ép lại.
  • Các trang bị còn lại vẫn có full chỉ số theo bảng.
  • Các trang bị đã ép stack cũ sẽ không reset lại chỉ số nhé, 1 là bạn reroll, 2 là ép tiếp.

 

[SHOP D2VN – WING]

– Sửa lại Op Wing 200k trong shop d2vn, và mở Charm Wing giá 500k, xem trong Shop D2VN.

Wing 300k FGOLD

 

WING 600K FGOLD

 

  • Các Wing đã mua từ trước đều không thay đổi lại opt.
  • Opt mới chỉ áp dụng khi các bạn mua mới.

 

[LEGENDARY REWORK]

Leave a comment