Changelog cập nhật SS17.01

Để trở thành người giỏi nhất, bạn sẽ phải bắt tất cả… tin tức về phiên bản cập nhật của trò chơi!

THỜI GIAN CẬP NHẬT

Từ 17h00 đến 19h00 ngày 16.01.2023

CẬP NHẬT CHUNG

– Xóa Map The Hell (Boss Super Diablo).
– Thêm 17 RuneWord Gold ( THEO DÕI Ở ĐÂY )
– Làm lại Azmodan Soul dùng để HT Upgraded, đổi tên Annihilus Upgraded thành Super Diablo Soul và làm lại OP.
– Sửa lại Legend Silver Eye giống với Legend An Duong Vuong. (*)
– Ngày 22,23,24 sẽ tự động kill quái đẻ ra Boss Event Frost Giant (5 tỷ HP) tỷ lệ 0.001%, Drop 1 hộp quà, 1 Charm New Years 30 ngày.
– Fix Aura The God vẫn tác dụng trong Pvp.
– Shop NPC bán bình Tím 30m Gold (tối đa 5 stack). (*)

 

KỸ NĂNG

– Mở lại Skills Fire Ball Upgraded, giảm 4 tia nova -> 2 tia, tăng Delay Damage từ 4 frame -> 50 frame.
– Fix lại Glacial Spike Up không hiển thị tên lửa khi cast.

 

Drop

– Fix lỗi Boss không Drop Azmodan Soul (tỷ lệ 100%).
– Fix lỗi Map Act 5 – Cursed Keep không drop nguyên liệu.
– Thêm Drop Rune Gold. <XEM CHI TIẾT>

 

Cube

– Sửa công thức Cube gỡ socket: Item Socket đã gắn Gem/Rune/Jewel + 4x Key 99 = Item đã gỡ Gem/Rune/Jewel và vẫn còn.
– Annihilus + 3x Ring Unique + 3x Amulet Unique = Open Map Plain Of Souls (Act 5) mức Hard.
– Famine’s Soul Orb + Pestilence’s Soul Orb + Diablo War’s Soul Orb + Disaster’s Soul Orb + Diablo’s Cursed Orb = Super Diablo Soul (Dùng để nâng cấp Annihilus).

 

Annihilus

( Đang cập nhật thêm thông tin )

Leave a comment