Diablo 2 Tyrael Might: Update tháng 5

Chỉnh sửa chung:

 • Nâng rate drop của COW 1, COW 2 và SALAVATION TOWER
 • Thêm tỉ lệ drop chest item cho các AREA
  • Act 1 – Crypt 2 A
  • Act 1 – Cave 5
  • Act 1 – Cave 5 Treasure
  • Act 2 – Lair 1 Treasure
  • Act 2 – Sewer 2 A
  • Act 3 – Temple 4
  • Act 3 – Temple 5
  • Act 3 – Temple 6
  • Act 4 – Lava 1
  • Act 4 – Diablo 1
  • Act 5 – Baal Temple 1
  • Act 5 – Baal Temple 2
  • Act 5 – Baal Temple 3
  • Act 5 – Throne Room
  • Chest drop ở mọi loại độ khó, càng lên cao sẽ drop nhiều hơn.
 • Áp dụng chung cho cả 2 máy chủ.

 

Chỉnh sửa update cho S11:

 • Độ khó được đưa vào mức cao nhất ( x8 )
 • Chỉnh sửa drop chung cũng được áp dụng với S11
 • Đóng cửa UBER 2 và SUPER DIABLO để tiến hành rework

Chỉnh sửa update cho S12:

 • Độ khó được đưa về mức (x1)
KÊNH TRADING:
– Thêm filter đồ Unique Level 1.
– Thêm giá bán trung bình của SOUL và FGOLD để mọi người tham khảo.
– Click vào title đồ sẽ hiển thị danh sách sản phẩm cùng loại đang được bày bán.
– Bắt đầu áp dụng tính thuế 5% giống Key 99

Leave a comment