UPDATE NGÀY 25/11

Update ngày 25/11 áp dụng đối với s13, anh em đọc kĩ vì có khá nhiều thay đổi so với s12
– Fix lỗi Item Change of Owner khi nó chỉ tác dụng với Item Upgraded.
– Fix Bug Drop 1 monster drop nhiều Item và giảm số gold khi drop.
– Loại bỏ cơ chế hồi máu Absorb.
– Chuyển tất cả Item có Resistance sang Absorb.
– Những Skills Upgraded sau sẽ chuyển Physical sang Magic Dmg và vẫn giữ nguyên Weapon Dmg:
+ Amazon: Guided Arrow, Strafe.
+ Assaasin: Blade Fury, Blade shield, Dragon Talon.
+ Barbarian: Frenzy, Whirlwind, Berserk.
+ Paladin: Smite, Conversion.
– Khóa Item Bless Soul.
– Bảng Quest Extra chỉ mở = Soul và chỉ được Cow 2 và Uber Level 2.
– Thêm hệ thống thêm Ranom Op cho Magic (Random 3 op) và Rare (Random 6 op) khi Item Level 85 -> 99, khi nhặt item đó có dòng [s13 magic system].
– Sửa 1 số Stats bị giới hạn số Bit.
– Làm lại hệ thống Password Character.
– Loại bỏ Cube Chest và Item Upgrade.

Leave a comment