Assasin Skill Upgrade

Assasin là một lớp nhân vật được giới thiệu trong Diablo II: Lord of Destruction. Vũ khí chính của Assasin là Móng vuốt hoặc vũ khí khác tương tự được sử dụng trong nắm đấm như Katar hoặc Hatchet Hands.

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Dragon Talon (*) Level 20
Blade Shield (*) Level 30
Bladefury (*) Level 40

Leave a comment