Barbarian Skill Upgrade

Barbarian là một kẻ lang thang du mục, Barbarian kết hợp cơ bắp và sự chắc chắn với khả năng sử dụng vũ khí thành thạo, sử dụng các đòn tấn công cận chiến tàn khốc cùng với tiếng kêu xung trận để thúc đẩy đồng minh của mình—hoặc làm mất tinh thần kẻ thù của anh ta.

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Berserk (*) Level 20
Frenzy (*) Level 30
Whirlwind (*) Level 40

Leave a comment