Sorceress Skill Upgrade

Sorceress là một loại người sử dụng phép thuật. Các Sorceress thuộc Gia tộc Zann Esu. Thể thao, niềm nở và tự tin, các Sorceress dường như không giống những người mê sách học thuật ẩn mình khỏi nền văn minh. Họ sở hữu nhiều kỹ năng giống như các thành viên nam của Mage Clans, nhưng vượt trội trong việc sử dụng…

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Glacial Spike (*) Level 20
Thunderstorm (*) Level 30
Fireball (*) Level 40

Leave a comment