Druid Skill Upgrade

Druids là một chủng tộc gồm các vị vua-nhà thơ-chiến binh du mục. Thân thuộc với Người man rợ, họ lập nhà ở Scosglen. Các Druids tránh xa việc sử dụng phép thuật truyền thống, hay Dubhdroiacht, như cách họ gọi. Sống theo Caoi Dúlra, một triết lý khuyến khích sự đồng nhất với thế giới tự nhiên, thay vào đó, họ thực hành một dạng phép thuật dựa trên mối liên hệ chặt chẽ của họ với thiên nhiên. Thông qua mối quan hệ họ hàng mật thiết này với thế giới Sanctuary, một Druid có quyền điều khiển lửa, đất và gió. Druid rất gắn liền với thiên nhiên

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Tornado (*) Level 20
Fireclaws (*) Level 40

Leave a comment