Necromancer Skill Upgrade

Sự thống trị của một Necromancer đối với sự sống và cái chết ban cho nhà bào chế thuốc khủng khiếp này khả năng triệu tập các đội quân xương và yêu tinh, đồng thời giải phóng chất độc, lời nguyền và kỹ năng xương độc hại lên kẻ thù của mình.

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Poison Dagger (*) Level 20
Bone Spirit (*) Level 30
Bone Spear (*) Level 40

Leave a comment