Changelog 09.2023 – S19 Update Version 8.4.6

UPDATE 05.09.2023 – 8.4.6

NÂNG CẤP SKILL UPGRADE

 • Drop tại chest COW 2
 • Tỉ lệ drop khi đánh quái COW 2: 0.006% / 0.012% / 0.03% / 0.06% theo các chế độ Normal / Hard / God / Transcendent
 • Skill Upgrade mỗi level sẽ có thêm hiệu ứng và 5% DMG

CÂN BẰNG SKILL UPGRADE

 • Skill Upgrade của Ama tăng 50% DMG cho tất cả các Skill Upgrade

MARKET D2VN

 • Market giờ có 2 chế độ riêng biệt là Ladder và NonLadder
 • Phí Market hiện giờ là 15%
 • Đối với ITEM OWNER giá min là 20.000 FGOLD và 100.000 FGOLD đối với ITEM UPGRADE C2
 • Item Upgrade C2 các bạn tra tại đây (https://account.diablo2-vn.com/item)

 


UPDATE 23.08.2023 – 8.4.5

MỞ PHỤ BẢN SECRET COW 2:
  • Chế độ Normal sẽ buff 20% tỉ lệ drop
  • Chế độ Hard buff 50% tỉ lệ drop
 • Chế độ God buff 100% tỉ lệ drop
 • Chế độ Transcendent buff 200% tỉ lệ drop
SHOP D2VN
 • Shop FGOLD – Mở chest NEWBIE ( https://diablo2-vn.com/tm/vat-pham/chest-newbie-va-nhung-dieu-can-luu-y/ )
 • Shop FGOLD – Giá chest NEWBIE từ 50k lên 75k
 • Shop SOUL – Mở bán KEY 1 / 2 / 3 Uber với giá ( 500 Soul / 5 cái )
 • Indestructible – Không cần tốn Zod hay Magic Orb nữa chỉ cần mua là ép được
 • Charm Aura cập nhật nhiều hiệu ứng hơn.

UPDATE 20.06.2023 – 8.3.0

ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG CLASS
 • Skill Upgrade của Barbarian được tăng thêm tỉ lệ ra skill up.
 • Skill Upgrade Bow của Amazon được tăng thêm tỉ lệ ra skill up. (Up to 50%)
 • Skill Upgrade Caster của Druid được tăng thêm tỉ lệ ra skill up. (Up to 50%)

UPDATE PHỤ BẢN MỚI:

 • Static Field sẽ không thể sử dụng.
 • Monster chết sẽ không còn xác monster tại các phụ bản mới này.

UPDATE 16.06.2023 – 8.3.0

CHỢ TRỜI
 • Cho phép người chơi chuyển ITEM OWNER trong tài khoản không mất phí
MỞ MAX LEVEL LÊN 120
Từ giờ người chơi có thể lên thêm level khi đã ở cấp độ 99. Với mỗi một cấp độ sẽ cần đến 5000 SOUL + (200 x (Level – 99) )
Mỗi cấp độ từ 100 đổ lên sẽ cho nhân vật của bạn thêm 4% sức mạnh ( tính theo tổng dmg kể cả skill up )
ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG CHO CASTER
Damage Elem / Magic nay có cơ chế leech giống hệt với Physic.
 • Điểm stats ENERGY tăng damage ELEMENT (Fire / Poison / Cold / Light)
 • Điểm stats VITALITY tăng damage MAGIC
ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG CLASS
 • Skill Upgrade của Barbarian được tăng thêm 10%
 • Skill Upgrade của Amazon được tăng thêm 10%

RAISE OF UBER

!!!! Đó là điều chỉnh về nhân vật, sau đây sẽ là một số lưu ý trong RAISE OF UBER tại S18.
RAISE OF UBER PHÂN CHIA RÕ RÀNG 3 ĐỘ KHÓ:
 • Normal / Hard / God
 • Transcendent – đối với độ khó này team vẫn chưa hoàn thiện được DROP nên anh em đừng vào hiến máu
VỀ DROP THÌ CÓ GÌ:
Vì hệ thống item corupption Jewels khá là dài nên mời anh em tham khảo tại link sau:
Ngoài ra phần thưởng cuối cùng của RAISE OF UBER là HT UP:
MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH
 • COW 2 đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu farm item của anh em.
 • MM2 đã drop fragment phục vụ nhu cầu up ITEM UPGRADED. Với ITEM UPGRADED anh em xem qua list và công thức tại đây tuy như chưa up to date ( https://account.diablo2-vn.com/item ) – Công thức cần thêm là 1 Magic Orb và thay rune = Jah Rune.
Công thức ghép Magic ORB
– Fragment 1 + Fragment 2 + Fragment 3 + Fragment 4 + Fragment 5 + 3x Key Of Terror = Normal Orb
– 5x Normal Orb + 3x Key Of Hate = Magic Orb

UPDATE 27.05.2023 – 8.2.9

UPDATE Chung:

 • x Drop Player 12 ( Tức là tăng 50% so với hiện tại nếu log 8 )
 • x EXP Player 12 ( Tăng x3 lần lên level so với hiện tại )
 • FREE Charm Pet Shadow khi anh em nhập mã REFCODE. ( PM Page để nhận )

UPDATE 24.05.2023 – 8.2.9

UPDATE Chung:

 • Fix lỗi tele bị delay.
 • Fix Item RuneWord không up lên được lên trợ.
 • Tất cả bình Suport không thể bị mất khi chết.
 • Loại bò hiệu ứng Block, Get Hit trên Druid khi hóa Bear hoặc Wolf.
 • Sửa lỗi Imp Helm bị sai 30 Op item.

Update Launcher:
– Thêm lựa chọn SERVER VN hoặc US


UPDATE 22.05.2023 – 8.2.8

Update Nhanh:
– Chuyển Skill UP Tor thành SKILL Level 40
– Thay đổi DMG Skill Tempest_Sor ( Thunder Storm ) > 1700-7500


UPDATE 19.05.2023 – 8.2.8

Update SKILL UP:

Điều chỉnh DAMAGE BASE

Necromancer
Poison Dagger tăng 40% từ 3700 > 5200
Multi Bone Spear tăng 16% từ 9200 >10700
Bone Spirit tăng 17% từ 8700 > 10200

Sorceress
Pyroblast tăng 15% từ 650 > 750
Tempest tăng 18000% từ 1500 > 27000
Frigid Sphere tăng 58% từ 600 > 950

Amazon
Multi Freezing Arrow tăng 14% từ 2500 > 2850
Multi Exploding Arrow tăng 11% từ 2650 > 2950
Multi Guided Arrow tăng 11% từ 135 > 150

Assassin
Blade Fury tăng 40% từ 300 > 420
Cascade tăng 67% từ 150 > 250
Dragon Talon tăng 144% từ 90 > 220

 

Điều chỉnh TỈ LỆ RA SKILLUP

Dòng 1 là chỉ số cũ / Dòng 2 là chỉ số mới

 

Necromancer

TÊN SKILL HIT SKILL UP 20 HIT SKILL UP 30 HIT SKILL UP 40
Teeth
3
6
9
Poison Dagger
Poison Explosion
3 5 8
Poison Nova
4
8
12
Bone Spear
Bone Spirit
Corpse Explosion
Bone Armor
Bone Wall
Bone Prison
4 6 10

Sorceress

TÊN SKILL HIT SKILL UP 20 HIT SKILL UP 30 HIT SKILL UP 40
Fire Ball 12 24 36
12 22 32
Fire Bolt 7 14 21
7 12 18
Inferno 14 28 44
14 24 38
Blaze 4 8 12
4 6 10
Fire Wall 4 8 12
4 6 10
Meteor 4 8 12
4 6 10
Enchant 4 8 12
4 6 10
Hydra 4 8 12
4 6 10
Ice Bolt 6 12 18
6 10 16
Frost Nova 4 8 12
4 6 10
Lightning 6 12 18
6 10 16
Chain Lightning 6 12 18
6 10 16
Static Field 7 14 21
7 12 18
Nova 5 10 15
5 8 12

Amazon

TÊN SKILL HIT SKILL UP 20 HIT SKILL UP 30 HIT SKILL UP 40
Magic Arrow
4
8
12
Multiple shoot
Guided arrow
Strafe
Cold Arrow
Ice Arrow
Freezing arrow
Fire arrow
Exploding Arrow
Immolation arrow
Power Strike
Lightning Strike
Poison Javelin
Plague Javelin
Lightning bolt
Inner sight
Slow Missiles
Dopplezon
Valkyrie
4 7 11

Assassin

TÊN SKILL HIT SKILL UP 20 HIT SKILL UP 30 HIT SKILL UP 40
Tiger Strike
3
6
9
Fists of Fire
Claws of Thunder
Blades Of Ice
Dragon Tail
Dragon Flight
Dragon Talon
Fire Blast
Shock Web
Charged Bolt Sentry
Lightning Sentry
Death Sentry
Wake of Fire Sentry
Inferno Sentry
Blade Sentinel
Blade Shield
3 5 8
Cobra Strike
4
8
12
Phoenix Strike
Dragon Claw
4 7 10
Blade Fury 8 16 24
8 12 20

UPDATE 15.05.2023 – 8.2.8

[Chung]
 • Mở chế độ Hard, God, Transcendent trong quest Extra.
 • Phôi RuneWord khi kill Boss God Of Fire sẽ phân loại theo Tier 2, 3, 4.
 • Fix lỗi phôi RuneWord khi kill Boss God Of Fire không up lên chợ được.
 • Phôi RuneWord trong Chest Lich King mặc định là Tier 2.
 • Phôi RuneWord khi kill Boss God Of Fire hoặc Chest Lich King, có thể Implicit được.
 • Fix lỗi 1 số Shield không Implicit được.
 • Raise Skeleton, Raise Skeletal Mage sẽ không cần dùng xác để triệu hồi.
 • Cube Ticket Dark Ruin/Ticket Oni Camp/Ticket Way To Heaven/Ticket Icecrown Glacial không có chế độ = Ticket Thêm chế độ Normal.
 • Summon bây giờ ko tính Attack Rating trong Pvm (Pvp sẽ vẫn tính).
 • 2 Charm Exp trong Shop thêm 2 op Summon Life, và Summon Damage.
 • Thêm những chỉ số như là %Dmg, %Resistance, %Attack Rating cho Summon (Chỉ áp dụng cho Pvm).
 • Fix lỗi drop D2TI ở Boss God Of Fire, vì sai code phôi rw nên mới thành D2TI.
 • BOSS MM2 loại bỏ khả năng miễn nhiễm AURA.
 • Lưu ý: CHẾ ĐỘ GOD, TRANS CỦA MM2 CHƯA ĐƯỢC UPDATE DROP.

Update BOSS:
– Giảm HP của GOD OF FIRE xuống còn 15.000.000, giảm 1 nửa sức mạnh của BOSS
– Giảm HP của IGNUS xuống còn 20.000.000, giảm 1 nửa sức mạnh của BOSS
– Giảm HP của ISAIR xuống còn 30.000.000, giảm 1 nửa sức mạnh của BOSS
– Giảm HP của TYRAEL xuống còn 50.000.000, giảm 1 nửa sức mạnh của BOSS
– Giảm HP của LICHKING xuống còn 50.000.000, giảm 1 nửa sức mạnh của BOSS


UPDATE 05.05.2023 – 8.2.7 Fix 1

Update Chung:
– Fix lỗi skills up bị crash room.
– Fix lỗi Chest Tyreal, không ra  IMPLICT weapon.

Update BOSS:
– BOSS Isair giảm TRUE DAMAGE từ 270 xuống còn 135.
– BOSS Tyrael giảm TRUE DAMAGE từ 320 xuống 220.
– BOSS Lich King thêm TRUE DAMAGE từ 0 lên 300.

CHỢ TRỜI:
– MARKET đang tạm thời không thể rút được ITEM vì lỗi rút đồ. TEAM sẽ update sớm trong 1 – 2 ngày. Rất xin lỗi anh em về bất tiện này.


UPDATE 04.05.2023 – 8.2.7

Update Chung:
– Giảm HP của GOD OF FIRE xuống còn 30.000.000
– Giảm HP của IGNUS xuống còn 60.000.000
– Giảm HP của ISAIR xuống còn 90.000.000
– Giảm HP của TYRAEL xuống còn 120.000.000
– Giảm HP của LICHKING xuống còn 150.000.000

[Chung]
– Tornado Up thêm 30% weapon Damage.
– Fix lỗi Static Field hoạt động toàn bộ HP mới cho Monster (gốc chỉ hoạt động trên 50% ở mức hell, 30% mức Nightmare).

[ITEM]
– Helm: https://diablo2-vn.com/tm/season-18/items/item-bases-implict-helm/
– Shield: https://diablo2-vn.com/tm/season-18/items/item-bases-implict-shield/
– Weapon: https://diablo2-vn.com/tm/season-18/items/item-bases-implict-weapon/
– Item Tier 2: https://diablo2-vn.com/tm/season-18/item-bases-runeword-base-items-tier-2/
– Armor ( Updated ): https://diablo2-vn.com/tm/season-18/items/item-bases-implict-armor/

Leave a comment